Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "MATYLDA" w Świętochłowicach.

           Spółdzielnia Mieszkaniowa "MATYLDA"powstała w wyniku odłączenia się od zasobów Świętochłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 1991 roku.

W skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni wchodzą 4 budynki, przejęte z chwilą podziału, na które składa się 149 lokali mieszkalnych.

Nazwa Spółdzielni wywodzi się od imienia żony właściciela dóbr Jana Porębskiego, który w 1823 roku wykupił pole górnicze (nieopodal dzisiejszej siedziby Spółdzielni) i nazwał je na cześć swej żony Matyldy. W 1827 roku na terenach tych zawiązała się kopalnia "MATYLDA".

Spółdzielnia Mieszkaniowa "MATYLDA" ma uregulowany stan prawny gruntów. Sukcesywnie realizuje zadania wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zmierzające do umożliwienia ustanawiania praw odrębnej własności lokali i przenoszenia ich na osoby uprawnione.

Działalność Spółdzielni sprowadza się głównie do zarządzania zasobami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 8306m2, w których zamieszkuje 440 osób.

Spółdzielnia "MATYLDA" jako pierwsza w Świętochłowicach przeprowadziła pełną modernizację zasobów, związaną z ociepleniem elewacji budynków mieszkalnych, która poza korzyściami związanymi z oszczędnością energii cieplnej, w znaczący sposób odmieniła wizerunek i poprawiła estetykę osiedla. Spółdzielnia Mieszkaniowa "MATYLDA" jest jedynym osiedlem w Świętochłowicach, posiadającym własny, całodobowy monitoring.

Pod względem finansowym Spółdzielnia zachowuje stabilną pozycję i płynność finansową. Prawidłowo gospodaruje środkami członków, co potwierdzają okresowe badania lustracyjne.

Na przestrzeni wielu lat działalności Spółdzielni w jej organach przewinęło się wielu działaczy, którzy poświęcili i nadal poświęcają czas i zaangażowanie dla rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej "MATYLDA".